THÔNG TIN BẢO HIỂM

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An gia của Bảo hiểm Bảo Việt được thực hiện với mục tiêu “Chăm sóc sức khỏe của bạn”. Chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp, đáp ứng về chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bạn và gia đình.
- Quyền lợi bảo hiểm: 93.8 triệu/năm.
- Không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký.
- Có thể tự chọn cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp công và tư toàn quốc (Danh sách chi tiết tại đây).
- Quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi bảo hiểm gồm: quyền lợi chính (điều trị Nội trú) và quyền lợi bổ sung (điều trị Ngoại trú, bảo hiểm Tai nạn cá nhân, bảo hiểm Sinh mạng, bảo hiểm Nha khoa, bảo hiểm Thai sản).
- Toàn bộ công dân, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, từ 15 ngày tuổi đến 60 tuổi và tái tục đến 65 tuổi.