AN GIA Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp

Bảo vệ sức khỏe toàn diện, chi trả lên đến 450 triệu đồng hệ thống bệnh viện rộng khắp Việt Nam Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm - Không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí - Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc - Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước

Xem Thêm